Noticias

Proquimia s’ha adherit al New Plastic Economy Global Commitment

Seguint amb les línies estratègiques de Proquimia en relació a la sostenibilitat mediambiental i circularitat i amb l’objectiu d’alinear-nos amb les polítiques europees i mundials, Proquimia s’ha adherit al “New Plastic Economy Global Commitment” (NPECGC).

Aquesta iniciativa, liderada per la Ellen MacArthur Foundation (una de les principals organitzacions impulsores de l’Economia Circular a nivell mundial), es va presentar el passat mes d’octubre amb unes 250 empreses i organitzacions adherides a nivell mundial.

Aquest mes de març, 100 noves organitzacions s’han unit al compromís de sostenibilitat i  circularitat mediambiental, entre elles hi trobem Proquimia.

El NPECGC pretén seguir agrupant més empreses, organitzacions i governs sota una visió i uns objectius comuns per afrontar la problemàtica dels residus plàstics. Visió i objectius que estan totalment alineats amb els definits internament a Proquimia.

Veure informe 2019

Consulta web de GLOBAL COMMITMENT