Innovació

La innovació és la base del nostre coneixement i un dels principals valors que defineixen la filosofia de l’empresa i que es reflexa en la nostra manera de treballar i entendre les necessitats del mercat.

Aconseguir la satisfacció dels clients exigeix no només fer les coses bé, sinó també pensar les coses millor per ser capaços de desenvolupar idees noves, que ens permetin aportar solucions i sistemes de gestió innovadors que s’adaptin a un entorn cada vegada més canviant, a més d’oferir el nivell tecnològic més avançat, més seguretat per a l’usuari i el màxim respecte envers el medi ambient.

El nostre departament de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) està equipat amb laboratoris de control de qualitat, investigació, microbiologia i aplicació. Un equip humà tècnicament especialitzat és qui el supervisa i s’ocupa del desenvolupament de nous sistemes i la millora dels actuals, amb la finalitat de donar resposta a les exigències del mercat.

Però el caràcter innovador de Proquimia no es centra únicament en l’aspecte tècnic, sinó que també ha apostat en ferm per la innovació a nivell organitzatiu mitjançant el desenvolupament de departaments transversals de servei a tota la companyia, la creació de comitès de desenvolupament de negoci que han permès crear solucions globals per als clients i la figura del tècnic d’aplicació per donar una resposta més eficaç i professional a les necessitats dels mercats.

Pensar de forma diferent i trencar paradigmes, centrar-se en el client, la creativitat, la col•laboració de tot un equip i la passió per les idees noves, defineixen i integren la cultura de la innovació com a part de l’ADN de Proquimia.