Noticias

Proquimia amplia la seva gamma de desinfectants de superfícies alimentàries

Eficàcia testada davant de Norovirus, Salmonella i Listeria.

El control dels microorganismes patògens presents en els aliments és actualment una de les principals preocupacions en Seguretat Alimentària. La correcta definició i implantació d’un pla de Neteja i Desinfecció (N&D) de superfícies alimentàries és una de les millors eines per assegurar la innocuïtat dels aliments, aconseguir la màxima protecció del consumidor davant dels riscos d’infeccions alimentàries i, al mateix temps, garantir la màxima vida útil dels aliments processats.

En el marc del pla de N&D, l’adecuada selecció i aplicació dels productes desinfectants permet minimitzar els riscos de patir contaminacions microbiològiques dels aliments durant el seu processat. Els desinfectants utilitzats han de presentar un ampli espectre biocida, que asseguri la reducció dels microorganismes patògens presents en el procés fins a nivells segurs per la salut humana.

Davant de la creixent conscienciació i preocupació del mercat davant les toxinfeccions alimentàries, i amb l’objectiu d’assolir nivells d’eliminació de la contaminació microbiològica que garanteixin la total seguretat, qualitat i vida útil dels aliments processats, Proquimia amplia la seva gamma de productes desinfectants per superfícies alimentàries, basada en una gran varietat de principis actius (clor, amonis quaternaris, trialquilamines, peracètic, gluteraldehid, alcohols, etc.), dissenyada per donar resposta a les necessitats més exigents del sector i validada davant dels microorganismes de major rellevància, tals com Norovirus, Salmonella i Listeria (segons normes UNE-EN 13697 bactericida/fungicida i UNE-EN 14476 virucida).