Publicat el

La gamma de ramaderia de Proquimia, apta per al seu ús en producció ecològica

  • Els productes de ramaderia han obtingut la certificació CAAE

Producció Ecològica CAAE

Els productes de ramaderia de Proquimia acaben de rebre la certificació CAAE d’insum per a la producció ecològica, un segell que els acredita com a productes aptes per a ser usats en processos de neteja i desinfecció en explotacions ramaderes de producció ecològica, segons el marc normatiu establert pel Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics.

CAAE L’organisme de control CAAE, acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) sota la norma UNE-EN-ISO / IEC 17065: 2012 per a Producció Ecològica, ha estat l’entitat encarregada de realitzar el procés de certificació. Els productes Proquimia que han estat certificats dins de la categoria de cura i maneig d’animals són Mastersan, Masterfluid, Clorhexdip, Clorhexsan, Lactodip 1/2, Ubrilac 1/2, Duolac 1/2, Povisan, Povimilk, Ubrisan, Mastosan, Mastosan Concentrado i Mastomilk. A més, per a la neteja i desinfecció d’instal·lacions de munyir, s’han certificat també Combi Plus D i Combi CID.

 Característiques i beneficis de la producció ecològica

La producció ecològica (també anomenada biològica o orgànica) és un sistema de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals juntament amb un elevat nivell de biodiversitat i de preservació dels recursos naturals, així com l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal, amb la finalitat d’obtenir una producció conforme a les preferències de determinats consumidors pels productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals.

Els mètodes de producció ecològica tenen un paper social doble, aportant, d’una banda, productes ecològics a un mercat específic que respon a la demanda dels consumidors i, de l’altra, béns públics que contribueixen a la protecció de l’entorn, al benestar animal i al desenvolupament rural.

PROQUIMIA, com a empresa especialista en processos de neteja i desinfecció del sector agroalimentari, ofereix una àmplia gamma de productes amb certificació CAAE d’insums, el que garanteix a les explotacions agrícoles i ramaderes el màxim compliment dels requisits establerts per l’actual marc normatiu comunitari en relació a la producció ecològica.