Publicat el

Els sistemes més sostenibles de Proquimia, XOP i ECOCONPACK

Els sistemes més sostenibles de Proquimia, XOP i ECOCONPACK, confirmen el seu caràcter ecològic també en termes de generació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, presentant la Petjada de Carboni més petita entre els productes d’higiene del mercat institucional.

A finals de 2013, Proquimia va implantar una metodologia pel càlcul i la gestió de la Petjada de Carboni amb la intenció de conèixer i posteriorment poder reduir l’impacte generat per la nostra activitat sobre el Medi Ambient, iniciant així una nova línea d’actuació englobada dins de la política de sostenibilitat de l’empresa.

Els resultats obtinguts en els primers càlculs realitzats de les emissions generades pels nostres productes, XOP i ECOCONPACK mostren els valors més baixos de Petjada de Carboni, comparativament amb els productes d’higiene més habituals en el sector institucional, posicionant-se com els sistemes mes ecològics del mercat.

El càlcul de la Petjada de Carboni d’ambos sistemes s’ha realitzat analitzant tot el cicle de vida dels productes fins a la seva aplicació del client. XOP i ECOCONPACK minimitzen les emisions generades en comparació amb els sistemes convencionals, arribant a reduir la Petjada de Carboni més d’un 75%.

Els valors obtinguts consoliden l’aposta de Proquimia per un creixement sostenible i responsable en els àmbits social i medioambiental, i específicament en els sistemes XOP i ECOCONPACK, reafirmant a més el nostre lideratge en la lluita contra el canvi climàtic dins del sector industrial.