Noticias

MY PROQUIMIA, fem més grans els serveis al núvol

  • El projecte està en línia amb l’aposta de la companyia per la digitalització i per oferir un servei global als seus clients.

Proquimia amplia els serveis que ofereix en el seu portal My PROQUIMIA, una extranet creada per ser un canal de comunicació directe amb els clients que proporciona accés de manera fàcil, ràpida i segura a tota la seva documentació personalitzada, oferint d’aquesta manera un servei global que aporta múltiples beneficis: optimització del temps de treball, informació actualitzada, a temps real i compartida pels membres de l’empresa seleccionats i un fàcil accés (24 hores al dia / 7 dies a la setmana / 365 dies a l’any).

Aquesta eina llançada a principis de 2017 permet elaborar plans d’higiene, accedir a les fitxes tècniques i de seguretat dels productes, accedir als informes tècnics i als anàlisis fisicoquímiques, així com a les certificacions i / o registres, entre d’altres serveis . També integra la telemetria per realitzar el control i seguiment on-line dels processos existents. En aquesta segona fase de llançament es pretén donar una pas més i integrar en el mateix portal un mòdul financer, mitjançant la creació d’un nou perfil. Aquesta ampliació permet accedir a serveis com consultar els albarans, factures i l’estat de comptes del client.