Publicat el

PROQUIMIA PUBLICA PER TERCER ANY CONSECUTIU LA SEVA MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

Proquimia presenta la “Memòria de sostenibilitat 2013”, mitjançant la qual reafirma el seu compromís i la seva contribució amb el desenvolupament sostenible.

En aquesta memòria s’inclouen els resultats i les iniciatives de l’empresa durant el 2013 amb l’objectiu de millorar any rere any els aspectes socials, laborals, mediambientals i econòmics.

“Volem continuar essent una companyia que contribueixi al desenvolupament positiu del nostre entorn i generi activitat econòmica, feina i oportunitats en el marc d’una política sostenible i amb una visió a llarg termini”, afirma Carles Onyós de Plandolit, Director general de Proquimia.