Noticias

Proquimia presenta un distintiu per a establiments protegits contra la COVID-19

  • El distintiu certifica que els espais han estat desinfectats utilitzant productes autoritzats i registrats contra el coronavirus i seguint els protocols professionals dissenyats per Proquimia

La crisi generada per la COVID-19 ha incrementat l’atenció cap als processos de neteja i desinfecció que es duen a terme a les empreses i establiments, com a mesura per donar confiança als clients, treballadors i col·laboradors.

Per donar resposta a aquesta inquietud, Proquimia ha creat un distintiu pensat perquè les empreses puguin mostrar que els seus espais han estat desinfectats seguint les mesures preventives i els protocols d’actuació dissenyats per Proquimia per evitar la contaminació de superfícies.

A més, aquest distintiu certifica que s’han utilitzat productes desinfectants de Proquimia amb eficàcia demostrada davant del coronavirus d’acord amb la norma UNE-EN 14476, i que han estat inclosos en el llistat de virucides autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

D’aquesta manera, Proquimia, com a referent de el sector de la higiene i els tractaments químics industrials, amb gairebé 50 anys d’experiència, vol donar el seu suport a la societat i al teixit empresarial que ha estat impactat directament o indirectament per la pandèmia.

Tota la informació de productes desinfectants autoritzats, protocols de neteja i desinfecció per sectors i documents relacionats amb la COVID-19 creats per Proquimia es pot consultar a la pàgina www.proquimia.com/covid19/.