Publicat el

La nova regulació Europea d’etiquetatge CLP

CLP és el nou reglament europeu sobre calcificació, etiquetatge i envasat de substancies i mescles químiques. La nova legislació introdueix una nova forma de classificar i etiquetar productes químics basada en el Sistema Globalmente Armonizado de les Nacions Unides i serà d’aplicació a tots els països de la Unión Europea.

Les noves regles de càlcul de la perillositat són més estrictes i severes, y en alguns productes la classificació de perill pot ser incrementada tot i que la seva formulació sigui sent la mateixa,  implicant canvis en l’etiquetatge.

Reglament CLP – Proquimia