Publicat el

CONPACK DESINFECTANTE PLUS, a la llista de virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat contra el coronavirus

  • Aquest llistat recull els desinfectants de superfícies que han demostrat eficàcia enfront del coronavirus d’acord amb la norma UNE-EN 14476

El desinfectant de superfícies CONPACK DESINFECTANTE PLUS, produït per Proquimia, ha estat declarat eficaç contra el coronavirus pel Ministeri de Sanitat espanyol, d’acord amb la norma UNE-EN 14476. El Ministeri de Sanitat actualitza periòdicament un llistat amb els productes virucides ambientals i HA registrats a Espanya que han demostrat ser eficaços enfront del virus, i CONPACK DESINFECTANTE PLUS va ser inclòs en l’última actualització d’aquest document, amb número de registre 20-20 / 90-06398.

CONPACK DESINFECTANTE PLUS, basat en amonis quaternaris, compleix la norma UNE-EN 14476 completa, cosa que certifica la seva eficàcia enfront de tot tipus de virus, i especialment davant del coronavirus.

Transmissió del coronavirus a través de superfícies

El coronavirus es pot contagiar de forma indirecta, després de l’alliberament i caiguda de gotícules a l’tossir o a l’esternudar sobre les superfícies. Les persones poden contraure la infecció al tocar aquestes superfícies o objectes contaminats i després tocar-se els ulls, el nas o la boca.

Per això, és molt important garantir la desinfecció de les superfícies, especialment d’aquelles on es produeixen múltiples contactes, amb un producte desinfectant que hagi demostrat la seva eficàcia virucida, com és el cas de CONPACK DESINFECTANTE PLUS.