Publicat el

PROQUIMIA S’ADHEREIX AL PACTE MUNDIAL DE LES NACIONS UNIDES

Proquimia dóna suport als deu principis del Pacte Mundial relacionats amb els drets humans, els drets laborals, el medi ambient i la lluita contra la corrupció. D’aquesta manera, seguint els nostres valors i compromís amb la sostenibilitat empresarial, des de Proquimia fomentem iniciatives de responsabilitat social empresarial.

Per aquesta raó, a Proquimia ens comprometem a fer, del pacte mundial i dels seus principis, part  de l’estratègia, la cultura i les accions quotidianes de la nostra empresa, a més d’involucrar-nos en projectes cooperatius que contribueixin als objectius més amplis de desenvolupament de les Nacions Unides, concretament els objectius de desenvolupament del mil·lenni.