Responsabilitat Social Empresarial

Des de la publicació del primer informe de responsabilitat social empresarial el 2011, (llavors anomenat Memòria de sostenibilitat) cada nova edició reafirma el compromís de l’empresa de seguir avançant en el seu model de responsabilitat i sostenibilitat, tot situant les necessitats presents i futures de les persones, la societat i el planeta en el centre del negoci.

Proquimia segueix creixent amb més i millors solucions adaptades als nous estils de vida i necessitats dels mercats on actua, integra aspectes de sostenibilitat en cadascuna de les seves activitats i incorpora els principis de responsabilitat social a la seva estratègia.

En aquest informe es presenten els resultats anuals de l’empresa en els àmbits social, mediambiental i econòmic. Aquest fet es tradueix en un acte de transparència que pretén comunicar a tots els grups d’interès (treballadors, clients, proveïdors, comunitat, etc.) les actuacions més rellevants portades a terme durant l’exercici, a més de contribuir en el desenvolupament sostenible.

Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2020 (en castellà)