productos de limpieza hoteles

Servei d’àpats

Degut al ritme de vida actual, el servei d’àpats està creixent tant en volum com en prestacions. A més ens ofereix un servei d’alimentació institucional o col·lectiva per a esdeveniments i tot tipus de serveis públics des d’hospitals i residències fins a escoles.

La utilització continuada d’aquest servei obliga els establiments i els seus consumidors a exigir uns estàndards d’higiene cada vegada més rigorosos per obtenir els millors resultats. En negocis com els serveis d’àpats, l’objectiu és unànime: establir totes les mesures d’higiene necessàries per aconseguir una seguretat en l’alimentació i per evitar malalties transmeses per aliments.

Proquimia s’adapta a les necessitats dels clients i dels seus consumidors mitjançant la presentació d’unes solucions higièniques específiques que es concreten en:

  • Una gran varietat de productes, dels quals els desinfectants tenen el registre HA per a superfícies en contacte amb aliments, exigit per les autoritats sanitàries quan es tracta de zones destinades a la preparació d’aliments.
  • Sistemes de dosificació per a productes concentrats.
  • Assessorament personalitzat.
  • Establiment i seguiment rigorós del sistema APPCC mitjançant plans de neteja i desinfecció personalitzada.

El nostre objectiu és optimitzar els costos d’higiene mitjançant la utilització de productes i sistemes innovadors de màxima eficiència que respectin sempre el medi ambient.