productos de limpieza hoteles

Restauració

En aquests darrers anys, la restauració col•lectiva ha crescut en volum i complexitat, ha donat lloc a canvis importants quant a legislació, hàbits alimentaris i gustos dels consumidors.

Proquimia és conscient que la preocupació per la salut i la qualitat de l’alimentació s’ha convertit en un aspecte fonamental per als consumidors. Com a conseqüència, és necessari posar en marxa programes de neteja i desinfecció, a més a més d’unes pràctiques correctes de manipulació dels aliments.

Per aquest motiu, Proquimia s’ha convertit en soci-col•laborador de cadenes de restauració i actua com a proveïdor únic per a totes les seves necessitats quant a neteja i desinfecció, a més d’aportar:

  • Una gran varietat de productes, en els quals s’inclouen desinfectants amb el registre HA per a superfícies en contacte amb aliments, exigit per les autoritats sanitàries quan es tracta de zones destinades a la preparació d’aliments.
  • Sistemes de dosificació per a productes concentrats.
  • Assessorament personalitzat.
  • Establiment i seguiment rigorós del sistema APPCC mitjançant plans de neteja i desinfecció personalitzada.
  • Sistemes respectuosos amb el medi ambient.

Mitjançant aquestes aportacions, Proquimia té com a objectiu ajudar-lo a reforçar la reputació i imatge del seu establiment perquè vostè pugui garantir una seguretat alimentària als seus clients i els pugui oferir aliments de manera sana i segura.