Indústria del metall

La gran diversitat de sectors i l’elevat nombre de tractaments i processos industrials presents a la indústria del metall, en el marc d’un entorn molt competitiu i altament especialitzat, converteixen aquest mercat en un dels més exigents quant a poder satisfer les necessitats específiques de les empreses i aconseguir els requisits de qualitat més estrictes.

Proquimia ofereix a la indústria del metall una solució global centrada en l’optimització dels costos de procés mitjançant la utilització de la tecnologia més avançada i innovadora i en una proposta personalitzada basada en la millora contínua, la formació i el servei preventiu, tot això amb l’objectiu de beneficiar la gestió mediambiental, laboral i del compte d’explotació dels clients.

L’experiència i coneixement que Proquimia té del mercat permet orientar les seves solucions cap a la millora de la rendibilitat dels clients i l’assoliment dels màxims nivells de qualitat, a més de cobrir totes les aplicacions gràcies a l’alt grau d’adaptació de Proquimia als diferents tractaments i processos de la indústria del metall.