explotaciones ganaderas

Explotacions ramaderes

Un dels reptes més importants per al sector és el d’assegurar la salut dels animals i la qualitat i innocuïtat del producte final. La manca de control sobre aquests punts crítics pot suposar pèrdues econòmiques importants per a les explotacions ramaderes. Per aquesta raó, cal evitar qualsevol contaminació mitjançant l’establiment de protocols integrals de prevenció i control específics per a cadascuna de les zones de l’explotació.

Proquimia ofereix productes i equips especialitzats que, amb l’assessorament del nostre personal tècnic, constitueixen la solució d’higiene òptima per a cada explotació.

La nostra experiència en aquest mercat ens permet presentar la solució més eficaç i rendible per a cada cas, a més de garantir uns nivells d’higiene òptims i l’acompliment de la legislació vigent. Tots aquests punts comporten l’optimització de processos i costos de neteja i desinfecció amb el mínim impacte mediambiental i amb la màxima seguretat per als usuaris.