productos para limpieza de vehiculos

Concessionaris i tallers mecànics

La neteja i el manteniment industrial en els concessionaris i tallers mecànics inclou un gran nombre d’operacions i processos amb un alt grau d’exigència en termes tècnics i de qualitat, específics per a cada aplicació, els quals requereixen solucions específiques i adaptades per a cada tipus de brutícia, respectant sempre tots els materials que hi intervenen.

Proquimia presenta una amplia gamma de solucions basades en la tecnologia química més avançada i innovadora, dissenyades específicament per satisfer les necessitatscreixents dels diferents processos de neteja i operacions de manteniment industrial que es troben als tallers i concessionaris, desenvolupades seguint els criteris estrictes de rendibilitat econòmica, sostenibilitat mediambiental i protecció de la salut i seguretat dels treballadors.

La nostra experiència i coneixement del mercat ens permet oferir sistemes que satisfan totes les aplicacions habituals en aquesta indústria (rentat de vehicles, petrolieig de motors, desparafinatge de carrosseries, neteja de terres, decapatge i floculació de pintures, absorció de vessaments, …), a través d’una proposta personalitzada i orientada a la consecució dels màxims estàndards de qualitat.