proveedores de detergentes para lavanderias

Bugaderia industrial

L’objectiu bàsic d’una bugaderia és aconseguir que la roba estigui neta, sense taques ni residus de cap tipus, assecats i planxats correctament. A més a més, els teixits cal que, un cop rentats, siguin agradables al tacte i a l’olfacte, a part de conservar les característiques originals de la roba.

La roba bruta que entra en una bugaderia pot estar contaminada de microorganismes procedents del medi on s’ha utilitzat. En aquells sectors que presenten un alt risc d’infecció, els teixits s’han de considerar com a portadors de gèrmens potencialment virulents. La necessitat de prevenir la contaminació microbiològica de les persones, dels productes, dels materials o del medi ambient serà, per tant, un dels aspectes més rellevants.

En una bugaderia, les operacions de rentat i desinfecció necessàries s’aconsegueixen mitjançant l’aplicació de tractaments fisicoquímics (acció mecànica, temperatura, addició de detergents i auxiliars, agents de blanqueig, esbandides,…) durant les diverses etapes del procés, en combinació amb diverses tècniques de control de processos, que asseguren que els teixits no solament presentin el màxim nivell de neteja sinó també de qualitat microbiològica.

Per aquest motiu, Proquimia ofereix:

  • Una amplia gamma de productes i equips de dosificació automàtica capaços de donar solucions de neteja i higiene en tot tipus de procés de rentat
  • Programes de rentat elaborats segons les necessitats del client
  • Un laboratori tèxtil de suport al client
  • Control total del procés de rentat: programes estadístics, anàlisi del procés de rentat, …
  • Formació especialitzada per al personal
  • Assessorament continu per a la millora dels processos
  • Assessorament quant a l’aplicació de la norma UNE-EN 14065 i del sistema RABC “Tèxtils tractats en bugaderia. Sistema de control de biocontaminació” (inclou el CD amb la guia d’implantació)

Un conjunt de solucions per obtenir un rentat i una desinfecció dels teixits correctes, que busquen l’eficiència dels processos de bugaderia i optimitzen els recursos energètics, els quals minimitzen l’impacte sobre el medi ambient.