productos de limpieza y desinfección industria alimentaria

Aliments processats

La diversitat de productes alimentaris, unida a la cada cop més complexa tecnologia alimentaria utilitzada per a la seva elaboració, a més d’un entorn de mercat altament competitiu, han convertit la seguretat alimentaria en una necessitat bàsica per a qualsevol empresa del sector. Amb l’objectiu de produir aliments sans i inofensius per al consumidor final és imprescindible garantir que les instal•lacions, equips, utensilis i vehicles utilitzats durant els processos sempre estiguin nets i desinfectats.

Proquimia ofereix al sector alimentari les solucions higièniques necessàries per assegurar el grau de neteja i desinfecció exigit en les diferents aplicacions de la indústria d’aliments processats. D’aquesta manera es satisfan les exigències particulars de cada planta i es proporciona als clients una completa gamma de productes i equips, a més d’un servei i un assessorament personalitzats.

La nostra experiència en aquest mercat permet presentar per a cada cas la solució més eficaç i rendible, garantir uns nivells d’higiene òptims i l’acompliment de la legislació vigent, a més d’optimitzar els processos i costos de neteja amb el mínim impacte mediambiental i amb la màxima seguretat per als usuaris.