NEW PLASTIC ECONOMY – GLOBAL COMMITMENT

Seguint amb les línies estratègiques de Proquimia en relació a la sostenibilitat mediambiental i circularitat, i amb l’objectiu d’alinear amb les polítiques europees i mundials, en febrer 2019 Proquimia es va adherir a el “New Plastic Economy Global Commitment” (NPECGC).

Aquesta iniciativa, liderada per la Ellen MacArthur Foundation (una de les principals organitzacions impulsores de l’Economia Circular a nivell mundial), es va presentar el mes d’octubre de 2018 amb unes 250 empreses i organitzacions adherides a nivell mundial.

Amb actualment més de 400 signants, el NPECGC pretén seguir agrupant més empreses, organitzacions i governs sota una visió i uns objectius comuns per afrontar la problemàtica dels residus plàstics. Visió i objectius que estan totalment alineats amb els definits internament en Proquimia.

REPORTS:

2020 progress report

2019 progress report

2019 commitment report