Medi ambient

La sostenibilitat mediambiental és i ha estat un dels pilars estratègics de Proquimia. Com a resultat, durant els últims anys, hem focalitzat gran part dels esforços d’innovació en millorar els envasos de producte, amb el principal objectiu de minimitzar la quantitat de residu plàstic generat.

A nivell mundial, el massiu augment en la utilització de materials plàstics des de mitjans de segle passat no ha estat correctament vinculat amb una adequada gestió a la fi de la seva vida útil. La majoria de materials plàstics que produïm estan dissenyats per a un sol ús (principalment envasos), el que ha donat lloc a un consum imparable de recursos naturals procedents majoritàriament d’hidrocarburs fòssils no renovables, i a una massiva generació de residus.

Davant aquesta difícil situació, els envasos plàstics s’han convertit en el principal focus d’atenció, causa del seu curt cicle de vida; consumeixen més d’un terç de l’material plàstic a nivell mundial i originen més de la meitat dels residus plàstics generats, dels quals un percentatge molt baix és reciclat (14% envasos reciclats el 2015 a nivell mundial), acabant la part restant en abocadors , abocadors o directament en el medi ambient, creant una gran amenaça per als nostres ecosistemes.

La innovació i l’ecodisseny juguen un paper transcendental per aconseguir l’èxit en aquesta difícil i necessària transició en el model de societat; es requereix un redisseny integral del cicle de vida dels envasos, orientat a la seva reducció, reutilització i reciclatge, aplicant una visió on els envasos estiguin concebuts per a romandre en l’economia, impedint que es converteixin en residus contaminants per al medi ambient.

LPer fer front a aquesta situació cal aplicar un canvi radical en la nostra economia, basada fins ara en un ús extensiu i lineal dels materials plàstics. Es tracta d’un canvi de gran magnitud, que requerirà la participació activa de tota societat: regulació per part dels governs, innovació per part de les empreses i actuació per part de cada un de nosaltres.