limpieza y mantenimiento industrial

Manteniment industrial

Desgreixament de peces, petrolieig de motors, desparafinatge de carrosseries, desincrustació de circuits, antiescumejants per a banys industrials, neteja de terres, decapatge i floculació de pintures, absorció de vessaments, entre d’altres.

Les operacions i processos implicats en la neteja i en el manteniment industrial són molt nombroses i de naturalesa molt variada. Proquimia presenta la gamma més àmplia de solucions per satisfer totes les seves necessitats quant a qualitat i exigències tècniques:

  • Desgreixament industrial

Gamma de desgreixants per a la neteja i desgreixament de tot tipus de superfícies en instal·lacions industrials: terres, peces, eines, filtres d’aire, foses, maquinària, …

  • Desincrustació

Desincrustants i productes complementaris formulats per eliminar incrustacions, òxid i residus minerals en tot tipus de circuits, tubs, calderes, túnels, torres de refrigeració, …

  • Neteja de superfícies

Gamma de detergents i productes específics per a la neteja i manteniment de tot tipus de superfícies, absorció de vessaments, abrillantament de l’acer inoxidable, eliminació de grafits, …

  • Emulsions de tall i olis de protecció

Fluids de tall amb un gran poder d’inhibició contra la corrosió per a operacions de mecanització i rectificació d’acers, peces de foneria i altres metalls

  • Productes decapants per a pintures

Gamma de productes decapants que eliminen tota classe de pintures i laques de les superfícies metàl·liques, apropiats per treure la pintura i laca dels utillatges en la instal·lació de pintura i de les peces que s’han de recuperar.

  • Antiespumants

Additius per al control de l’escuma en els banys industrials, que eviten la pèrdua de producte i aconsegueixen augmentar el rendiment de l’operació i la qualitat dels productes acabats.

  • Neteja i desgreixament de peces

SMARTWASHER®: sistema de rentat biològic per a la neteja i desgreixament de peces en tallers, garatges i en la indústria en general.

  • Absorció d’olis i altres vessaments

PELICAN PACK®: sistema mòbil per a l’absorció d’olis i altres vessaments en tallers, garatges, pàrquings i empreses de transport.

Com a complement de l’oferta de productes descrita per a la neteja i manteniment industrial, Proquimia ofereix una solució global basada en una proposta personalitzada que inclou una àmplia gamma d’equips dosificadors i sistemes d’aplicació, una millora continua, formació i servei.