empresas de tratamiento de aguas

Aigües de consum humà

Com a conseqüència de la necessitat creixent del mercat de consumir productes per al tractament d’aigües de consum humà que assegurin l’acompliment total de la legislació vigent, Proquimia presenta PROAQUA, la solució integral que cobreix totes les exigències i requisits legals quant al tractament d’aigua, mitjançant una gamma complerta de productes i equips, servei, formació, assessorament personalitzat i programes de millora continua.

Amb l’objectiu de satisfer les exigències del sector, contribuir a millorar els resultats i els costos d’operació de les instal•lacions i posar a l’abast de l’empresari les eines bàsiques per a l’acompliment de la normativa actual, la proposta de Proquimia inclou:

 • Subministrament de tota la gamma de productes, segons el RD 140/2003 i l’ordre SCO/3719/2005, on s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà.
 • Control i prevenció de la legionel·la segons R.D. 865/2003
 • Formació i subministrament d’equips de medició i reactius per a autocontrol
 • Assistència tècnica especialitzada in situ per part dels nostres agents tècnics de vendes:
  • Visita periòdica per al control analític
  • Recollida de dades d’operació del procés
  • Revisió de les dades d’operació del procés preses pel client
  • Regulació dels paràmetres d’operació
  • Assistència tècnica en cas d’incidència
  • Reposició de productes químics
  • Avís i consulta al tècnic dels equips de tractament
  • Informe de control amb el registre dels resultats dels controls portats a terme.
  • Informe de servei amb el registre de les tasques realitzades, el diagnòstic de la situació actual i les accions correctores portades a terme o recomanades.
 • Manteniment especialitzat per part dels tècnics responsables dels equips de tractament :
  • Inspecció general del sistema: estat de conservació i detecció de fuites o avaries
  • Revisió dels controls realitzats pels nostres agents tècnics de vendes
  • En funció dels controls del procés:
   • Control mecànic de la planta (regulació de les vàlvules i de la conversió, verificació de sorolls i vibracions en les motobombes)
   • Control hidràulic de la planta (verificació de la pressió i cabal en quadres i motobombes)
   • Control elèctric de la planta (verificació de consums en línies i receptors, de mecanismes elèctrics i electrovàlvules i de proteccions i aïllaments)
 • Regulació dels paràmetres d’operació
 • Realització d’accions correctores i recomanacions
 • Neteja i desinfecció preventiva del sistema
 • Neteja i desinfecció extra deguda a algun problema amb el sistema
 • Assistència tècnica en cas d’alguna incidència